REVISTA BISTRIȚEI, acceptă lucrări ca articole științifice originale, lucrări de sinteză despre o tema specifică, elaborate în limba română sau o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană). Domeniile de interes sunt: istorie, arheologie, etnografie, artă și muzeologie. Acuratețea textului este obligația şi responsabilitatea autorului.

Lucrările trebuie trimise electronic, până la începutul lunii decembrie a fiecărui an, următorilor redactori de specialitate:

istorie-arheologie: Radu ZĂGREANU / George MARINESCU: raduzagreanu@gmail.com, georgemarinescu_bn@yahoo.com
etnografie: Gela NEAMȚU gelaneamtu@gmail.com
artă: Alina ILIA SABO ilia.sabo@gmail.com
muzeologie: Alina LEHACI: alinalehaci@yahoo.com

Materialul trebuie trimis într-un singur atașament (sau fișier) în format MS Word şi trebuie sa conțină: (1) lucrarea, (2) lista ilustrațiilor, (3) tabele. Alăturat documentului Word se trimit planșele care vor purta numărul sub care sunt citate în text în format JPG, PNG sau TIFF (300 DPI). 

Lucrarea nu are limită în ceea ce privește numărul de pagini și trebuie să fie aranjată după cum urmează:

(1) titlul – în limba română și în limba de circulație internațională pentru care s-a optat (engleză, franceză sau germană);
(2) numele autorului/autorilor;
(3) afiliere profesională şi adresa de corespondență a autorului /autorilor (în cazul mai multor autori se va preciza care este autorul corespondent);
(4) rezumat în limba română şi rezumat în limba de circulație internațională pentru care s-a optat (engleză, franceză sau germană);
(5) cuvintele cheie în limba română și cuvinte cheie limba de circulație internațională pentru care s-a optat (engleză, franceză sau germană);
(6) lucrarea propriu zisă: redactată în TNR 12, 1,15 spațiere, aliniat justified;
(7) bibliografia;
(8) ilustrațiile;
(9) tabelele.

Titlul: trebuie sa fie scurt, specific şi informativ. Se va scrie în TNR 12, bold, cu majuscule, centrat, fără note de subsol;

Autorii: la două rânduri sub titlu, centrat, în TNR 12, se va scrie numele complet al autorului/autorilor, afilierea profesională şi adresa de e-mail (bold doar numele autorului/autorilor). În cazul mai multor autori se va preciza care este autorul corespondent.

Rezumatul: urmează după două rânduri în TNR 12 (bold numai cuvântul Rezumat/Abstract), între 200-500 de caractere, care nu trebuie să conțină prescurtări sau citări. Trebuie să reprezinte o sinteză a lucrării incluzând metodele folosite, rezultatele principale şi scurte concluzii.

Cuvintele cheie: Sub rezumat sunt precizate 5-10 cuvintele cheie; inițial sunt precizate rezumatul şi cuvintele cheie în limba română şi ulterior, în aceeași ordine, în limba de circulație internațională ( engleză, franceză sau germană).

Textul principal:

– Subtitlurile se numerotează (1., 2., 3 etc): litera mare numai la începutul cuvântului, aliniat la stânga paginii;
– Caracterul „italic” va fi folosit pentru citări (fără ghilimele).
– Unitățile de măsură trebuie să fie reprezentate prin simboluri aparținând Sistemul Internațional de Măsură;
– Notele de subsol se vor introduce la finalul fiecărei pagini (footnote) după cum urmează:

 • Cărți

– Pașcu 1858, pp.200-202 (numele autorului/ autorilor dacă este cazul- fără prenume- anul apariției cărții, pagina/paginile)

 • Articole în reviste de specialitate

– Gaiu 2015, p. 67

 • Surse- Arhive

– ANBN, FA, 53, f.12 (filiala arhivelor, inițiale fond, Pachet- dacă este cazul- nr. Dosar, nr. filă)

Bibliografie:

 1. Titlul ”Bibliografie” se va redacta în TNR, 12 bold, cu aliniat în stânga paginii;
 2. Referințele bibliografice includ atât autorii citați în text, cât şi autorii figurilor, tabelelor, planșelor etc. citate;
 3. Lucrările se aranjează în ordinea alfabetică a autorilor, după numele primului autor şi apoi, dacă e cazul, după numele celui de-al doilea autor. Dacă unul dintre autori este citat cu mai multe lucrări, acestea se aranjează în ordine cronologică;
 4. Pentru cele mai multe din situații urmează exemplele de mai jos:

Pentru cărți:

Pașcu 1958     Ștefan Pașcu, Meșteșugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea, București, Editura Academiei R.P.R, 1958.
Zub 2014         Alexandru Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernității, ediția a III-a, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2014.

Pentru articole din reviste de specialitate:

Gaiu 2015       Corneliu Gaiu, ‘Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilișua”, Revista Bistriței, XXIX, Bistrița, 2015, pp. 65-92
Nemeti 2011    S. Nemeti, „Piese de bronz romane de la Ilișua”, Revista Bistriței, XV, Bistrița, 2011, pp. 96–102.

Pentru fonduri arhivistice:

ANBN, FA, 53, f.12   Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. Filiala Bistrița-Năsăud, Fondul ASTRA – Despărțământul Năsăud 1862-1939, dosar 53, f. 12
SJASB, FA, 12a        Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. Filiala Sibiu, Fondul Astra, Pachet nr. 12, act nr. 12a: XX. Județul Târnava Mare.

Ilustrațiile

 1. Fiecare figură trebuie trimisă separat de articol, fiind însoțită de citare în text (Fig. 1) și de date referitoare la sursa ilustrației. Dimensiunile caracterelor ce însoțesc figurile sunt TNR 12. Imaginile trebuie să fie de bună calitate (300 DPI), acceptându-se doar cele în format PNG sau TIFF.
 2. Sunt acceptate fotografii alb-negru cu un bun contrast precum şi fotografii color (în limitele capacității de publicare şi în funcție de interesul pe care îl pot suscita).

HĂRȚILE

 1. Hărțile trebuie să aibă indicat Nordul geografic, să aibă cel puțin două coordonate pe fiecare axă şi o scară grafică. Localitățile şi siturile menționate trebuie să apară pe hartă.

Tabelele

 1. Trebuie să fie incluse pe pagini separate, pagini consecutiv paginate.
 2. Citarea tabelelor în text trebuie să fie făcută după exemplul – Tab. 1.
 3. Este de preferat formatul PDF al fișierului conținând tabelele.