TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE www.revistabistritei.ro

Site-ul www.revistabistritei.ro este proprietatea Muzeului Bistrița-Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Accesul și utilizarea site-ului www.revistabistritei.ro se face sub autoritatea unor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.
1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informatii din ediția on-line a anuarului Revista Bistriței. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
Pentru a obține acces la site, la serviciile și informațiile puse la dispoziție, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa serviciile Internet, plătind orice taxă asociata cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza conexiunea la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.
Revista Bistriței nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea site-ului sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul “utilizator” al acestui site se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.
     2. DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Revista Bistriței oferă acces liber la site-ul www.revistabistritei.ro și vă autorizează să vizualizați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Revista Bistriței sau de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu Revista Bistriței sau partenerii săi. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Revistei Bistriței sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al Revistei Bistriței, Revista Bistriței nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate de Revista Bistriței și își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil. Revista Bistriței sau terte părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Revista Bistriței nu garantează, nu este și nu poate fi făcută responsabilă în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Revista Bistriței nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Revista Bistriței prin intermediul site-ului într-un mod care violeaza legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
Revista Bistriței își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, daca există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Revista Bistriței sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.
3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Revista Bistriței sau a rețelei Revista Bistriței sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Revista Bistriței care nu sunt publice, fără autorizație;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Revista Bistriței prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Revista Bistriței va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.
     4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Revista Bistriței își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fară o notificare prealabila.
Revista Bistriței nu este răspunzător fata de utilizator, orice tertă persoana fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
Revista Bistriței poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.
     5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele: utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Revista Bistriței se absolva în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
Revista Bistriței nu oferă nici o garanție că:
– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră: serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fară erori;
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
– orice eroare de program va fi corectata. Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Revistei Bistriței sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, daca nu este stipulata expres în Termenii și condițiile de utilizare.
      6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Revista Bistriței nu vă fi raspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca Revista Bistriței a fost informata anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parti asupra serviciilor site-ului;
– orice alta problemă legată de serviciile site-ului.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Revista Bistriței, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa complexmuzealbn@yahoo.com. Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Revista Bistriței își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților. Acest site este oferit în această forma fară alte garanții. Revista Bistriței nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.
7. CONFIDENTIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE
Informațiile personale puse la dispoziția site-ului Revista Bistriței pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.
Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date Revista Bistriței și să primească mesaje cu privire la cu privire la produse, servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către Revista Bistriței și de partenerii sai agreați.
La solicitarea explicita a utilizatorului adresată la complexmuzealbn@yahoo.com , Revista Bistriței se obliga să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Revista Bistriței se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părti, daca aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.
Revista Bistriței nu răspunde de atacurile având că scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
Revista Bistriței nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Revistei Bistriței.
Politica site-ului www.revistabistritei.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, Revista Bistriței își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea Revista Bistriței, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Revista Bistriței, fară obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor. Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi pusi pericol.
www.revistabistritei.ro folosește “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorului și nu prezinta risc în cazul în care sunt interceptate de terțe parti. Daca browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.
Pe site-ul www.revistabistritei.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe parti, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul Revista Bistriței și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
Revista Bistriței își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagina și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.
  II. REGULI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A FORMULARULUI site-ului www.revistabistriței.ro
Utilizarea site-ului www.revistabistritei.ro, accesul la formularul site-ului presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora:
1. Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente față de un alt membru al site-ului, care să conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privată a cuiva sau care încalcă legea.
2. Este interzisa postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul.
3. Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanț, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip.
4. Sunt interzise mesajele cu character xenofob sau rasist mesajele obscene și orice linkuri către site-uri cu character pornografic.
5. Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecință, www.revistabistritei.ro nu își asuma responsabilitatea pentru conținutul lor.
6. www.revistabistritei.ro nu oferă garanții pentru lipsa de acuratețe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informații prezentate. Mesajele exprima punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale redacției Revistei Bistriței.
7. www.revistabistritei.ro își rezerva dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar vă fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta vă fi un proces manual, astfel încât nu vă fi posibilă ștergerea sau modficarea mesajelor instantaneu.
Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotrivă celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct administratorului.
8. Utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de cate ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la site-ul Revistei Bistriței (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Acesta măsură vă fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a acestei înțelegeri.
9. Administratorii site-ului își rezerva dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la site-ul Revistei Bistriței oricărui utilizator care nu respectă regulile și condițiile de utilizare enumere mai sus.