Date privind procesul de recenzare a articolelor trimise spre publicare în revista ştiinţifică a Muzeului Bistrița – Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
REVISTA BISTRIȚEI

     Revista Bistriței respectă cele mai înalte standarde de evaluare inter pares (peer-review) şi antrenează în acest sens atât cercetători și cadre didactice universitare reputate. Prin sistemul de evaluare inter pares (peer-review), revista îşi propune selectarea şi publicarea cercetărilor de cea mai înaltă calitate în domeniile istoriei, etnografiei, artei și muzeologiei. Pentru aceasta, întregul proces de evaluare inter pares (peer-review) şi publicare este temeinic, obiectiv şi corect.
      Procedeul este următorul:
     Lucrarea este trimisă secretariatului de redacţie al revistei, care va desemna unul din responsabilii de număr care vor analiza dacă articolul corespunde profilului revistei (în funcţie de domeniul de activitate căruia i se circumscrie articolul).
     Dacă răspunsul este afirmativ, responsabilul de număr ia legătura cu doi referenţi care aparţin comunităţii ştiinţifice şi sunt specialişti în domeniul şi tema principală a articolului. Referenţii au şapte zile să decidă dacă acceptă să-şi exprime opinia asupra articolului. Dacă după şapte zile unul din referenţi decide că nu poate să efectueze un referat ştiinţific asupra articolului, este desemnat un alt specialist de către responsabilul de număr. Referenţii au o lună la dispoziţie să formuleze aprecieri asupra articolului şi să ia o decizie. Cei doi referenţi trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte în procesul de evaluare a lucrării:
     – Importanţa practică şi impactul pe care îl are articolul în lumea ştiinţifică;
     – Originalitatea articolului şi rezultatele obţinute;
     – Nivelul ştiinţific al articolului;
     – Conținutul articolului;
     – Respectarea principiilor etice;
     – Concluziile şi/sau recomandările, precum şi/sau viitoarele investigaţii propuse de către autor (autori).
Fiecare dintre aceste exigenţe au un punctaj de la 5 la 1.
În final cei doi referenţi pot recomanda una din următoarele situaţii:
     – articolul este acceptat în forma propusă de autor (autori);
     – articolul este acceptat după ce se vor efectua corecturile care pot fi majore sau minore;
     – articolul nu este acceptat în forma actuală .
Decizia finală de acceptare sau respingere a articolului îi aparţine responsabilului de număr şi este bazată pe evaluările făcute de cei doi referenţi.

     [1] Conform Formularului de recenzare pentru revista ştiinţifică REVISTA BISTRIȚEI prezentat în anexă.

      Concluzii
     – Recomand publicarea în forma actuală
     – Pentru publicare după revizuirea corecturilor
     – Neacceptat
     Concluziile recenziei prevăd calificativele recomandare, revizuire sau respingere. În cazul ambelor recenzii negative – articolul este respins. Dacă doar o recenzie este negativă, la decizia redactorului-şef este transmis la a treia recenzare. În cazul în care se consideră că este nevoie ca articolul să fie revizuit, acesta este retransmis autorului împreună cu recomandările necesare.

     * Comentariile vor fi precizate de recenzori în scris, în 5-10 rânduri pentru fiecare aspect notat.

      Recenzorii revistei „Revista Bistriței” trebuie să accepte următoarele indicaţii:
     • Toate manuscrisele vor fi recenzate corect, în funcţie de conţinutul lor intelectual, fără a face discriminări legate de genul, rasa, etnia, religia, cetăţenia sau valorile politice ale autorului (autorilor);
      • Orice conflict de interese constatat în procesul de recenzare trebuie comunicat redactorului;
      • Orice informaţie privind manuscrisul este confidenţială;
      • Orice informaţie care conduce la respingerea manuscrisului de la publicare trebuie comunicată redactorului;
     • Experţii recenzori sunt datori să păstreze confidenţialitatea, acest lucru extinzându-se şi asupra acelor colegi ai recenzorilor cărora le-au fost solicitate (cu permisiunea conducerii redacţiei) opinii asupra unor anumite părţi ale respectivelor articole (supuse evaluării);
      • Recenzorii trebuie să prezinte rapoarte corecte, în termeni de politeţe, nepărtinitoare şi juste, în cel mai scurt timp.