REVISTA BISTRIȚEI, acceptă lucrări ca articole științifice originale, lucrări de sinteză despre o tema specifică, elaborate în limba română sau o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană). Domeniile de interes sunt: istorie, arheologie, etnografie, artă și muzeologie. Acuratețea textului este obligația şi responsabilitatea autorului.

Articolele trebuie trimise electronic, până la data de 2 decembrie a fiecărui an pe adresa de email: revistabistritei2022@gmail.com

Materialul trebuie trimis într-un singur e-mail în care sunt atașate următoarele:

  • 2 fișiere, unul în format MS Word, LibreOffice… etc. și unul în format PDF al articolului propus spre publicare;
  • în fișiere separate: ilustrațiile, hărțile și/sau planșele-cu numerele sub care sunt citate în text.  

Lucrarea nu are limită în ceea ce privește numărul de pagini și trebuie să fie aranjată după cum urmează:

(1) titlul – în limba română și în limba de circulație internațională pentru care s-a optat (engleză, franceză sau germană);
(2) numele autorului/autorilor;
(3) afilierea profesională şi adresa de corespondență a autorului /autorilor (în cazul mai multor autori se va preciza care este autorul corespondent);
(4) rezumat în limba română şi rezumat în limba de circulație internațională pentru care s-a optat (engleză, franceză sau germană);
(5) cuvintele cheie în limba română și cuvinte cheie limba de circulație internațională pentru care s-a optat (engleză, franceză sau germană);
(6) lucrarea propriu zisă: redactată în TNR 12, 1,15 spațiere, aliniat justified;
(7) ilustrațiile

Titlul: trebuie sa fie scurt, specific şi informativ. Se va scrie în TNR 12, bold, cu majuscule, centrat, fără note de subsol;
Autorii: la două rânduri sub titlu, centrat, în TNR 12, se va scrie numele complet al autorului/autorilor, afilierea profesională şi adresa de e-mail (bold doar numele autorului/autorilor). În cazul mai multor autori se va preciza care este autorul corespondent.
Rezumatul: urmează după două rânduri în TNR 12 (bold numai cuvântul Rezumat/Abstract), între 200-500 de caractere, care nu trebuie să conțină prescurtări sau citări. Trebuie să reprezinte o sinteză a lucrării incluzând metodele folosite, rezultatele principale şi scurte concluzii.
Cuvintele cheie: Sub rezumat sunt precizate 5-10 cuvintele cheie; inițial sunt precizate rezumatul şi cuvintele cheie în limba română şi ulterior, în aceeași ordine, în limba de circulație internațională (engleză, franceză sau germană).

Textul principal:

– Subtitlurile se numerotează (1., 2., 3 etc): litera mare numai la începutul cuvântului, aliniat la stânga paginii;
– Caracterul „italic” va fi folosit pentru citări (fără ghilimele).
– Unitățile de măsură trebuie să fie reprezentate prin simboluri aparținând Sistemul Internațional de Măsură;
– Notele de subsol se vor introduce la finalul fiecărei pagini (footnote) după cum urmează:

  • Cărți și articole 

– Pașcu 1958, pp. 200-202
– Gaiu 2015, pp. 67

  • Surse- Arhive

– ANBN, FA, 53, f.12 (filiala arhivelor, inițiale fond, Pachet- dacă este cazul- nr. Dosar, nr. filă)

  • Surse online

– Paperno, 2004
– Inventarul elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial, https://patrimoniu.ro/patrimoniu-imaterial/inventarul-elementelor-vii-de-patrimoniu-cultural-imaterial, accesat la data de 3 decembrie 2021

Bibliografie:

  1. Titlul ”Bibliografie” se va redacta în TNR, 12 bold, cu aliniat în stânga paginii;
  2. Referințele bibliografice includ atât autorii citați în text, cât şi autorii figurilor, tabelelor, planșelor etc. citate;
  3. Lucrările se aranjează în ordinea alfabetică a autorilor, după numele primului autor şi apoi, dacă e cazul, după numele celui de-al doilea autor. Dacă unul dintre autori este citat cu mai multe lucrări, acestea se aranjează în ordine cronologică;
  4. Pentru cele mai multe din situații urmează exemplele de mai jos:

Pentru cărți:

Pașcu 1958   Ștefan Pașcu, Meșteșugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea, București, Editura Academiei  R.P.R, 1958.
Zub 2014    Alexandru Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernității, ediția a III-a, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2014.

Chindriș 1995   I. Chindriș, G. Neamțu, Procese politice antiromânești care au zguduit Transilvania, Editura Viitorul Românesc, 1995.

Pentru articole din reviste de specialitate:

Gaiu 2015          Corneliu Gaiu, ”Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilișua”, Revista Bistriței, XXIX, Bistrița, 2015, pp. 65-92
Nemeti 2011    S. Nemeti, „Piese de bronz romane de la Ilișua”, Revista Bistriței, XV, Bistrița, 2011, pp. 96–102.
Rotea 2022        M. Rotea, Nona Palincaș, Ioniță Petis,… ”A Feature (Cx 96) of the Gáva Culture from Sânpaul–Usturiș (Cluj County):A First Assessment of Its Absolute Chronology”, Revista Bistriței, XXXIV-XXXV, Bistrița, 2022, pp. 17-43.

Pentru fonduri arhivistice:

ANBN, FA, 53, f.12      Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. Filiala Bistrița-Năsăud, Fondul ASTRA – Despărțământul Năsăud 1862-1939, dosar 53, f. 12
SJASB, FA, 12a           Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. Filiala Sibiu, Fondul Astra, Pachet nr. 12, act nr. 12a: XX. Județul Târnava Mare.

Pentru surse online:

Paperno 2004            Irina Paperno, „What Can Be Done with Diaries?”, The Russian Review, vol. 63, 2004, pp. 561–573; http://www.jstor.org/page/info/ about/policies/terms.jsp, accesat în data de 30.11.2021.
Tezaur Uman Viu     Tezaur Uman Viu-titlu onorific acordat de Ministerul Culturii, http://www.cultura.ro/tezaure-umane-vii, accesat în data de 17.01.2022

Ilustrațiile
1. Graficele – transformate din fișierul sursă în fișier format pdf.
2. Fiecare figură trebuie trimisă separat de articol, fiind însoțită de citare în text (Figura 1) și de date referitoare la sursa ilustrației. Dimensiunile caracterelor ce însoțesc figurile sunt TNR 12. Imaginile trebuie să fie de bună calitate (300 DPI), acceptându-se doar cele în format JPG sau TIFF.
3. Sunt acceptate fotografii alb-negru cu un bun contrast precum şi fotografii color (în limitele capacității de publicare şi în funcție de interesul pe care îl pot suscita).
Hărțile
1. Hărțile trebuie să aibă indicat Nordul geografic, să aibă cel puțin două coordonate pe fiecare axă şi o scară grafică. Localitățile şi siturile menționate trebuie să apară pe hartă.
Tabelele
1. Trebuie să fie incluse pe pagini separate, pagini consecutiv paginate.
2. Citarea tabelelor în text trebuie să fie făcută după exemplul – Tabelul 1, Tabelul 2 etc.